โทร 091-736-0880 หรือ 090-927-7897  Line ID: @tos-online 

Thai

ขอต้อนรับสู่ Thailandoutdoor! | Log In or Register
จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 30,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

นโยบายหลัก

  1. การรับประกันสินค้าของร้าน ThailandOutdoor Shop นั้น จะเป็นการรับประกันการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น ยกเว้นสินค้าบางยี่ห้อที่ให้การรับประกันครอบคลุมในด้านอื่น
  2. ขอความกรุณาคุณลูกค้า ตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ในสภาพใหม่ปรกติและใช้งานได้ ก่อนการชำระเงิน หรือในกรณีที่ซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ โปรดตรวจสินค้าทันทีหลังจากที่ได้รับ
  3. ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อจากทางร้าน /สาขา/ตัวแทน (โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบรับประกันเพื่อเป็นการยืนยัน) หากสินค้ามีตำหนิอันเกิดจากการผลิต(อาทิเช่นนาฬิกามีฝุ่นภายใน) หรือไม่สามารถใช้งานตามฟังก์ชั่นได้ (เช่น ตะเกียงเปิดไม่ติด พัดลมเสียงดัง อุปกรณ์ไม่ครบ เสาเต็นท์หัก หรือสินค้า เฉพาะตัวที่อยู่ในแพ็คเกจที่ตรวจไม่ได้ มีตำหนิ) 
  4. เนื่องจากสินค้าของร้านมีการจำหน่ายผ่านร้าน, สาขา และผู้แทนจำหน่าย หลายช่องทาง ดังนั้นนโยบายการรับประกันสินค้าของร้านคือ “ซื้อที่ไหน เคลมที่นั่น” 

 

เงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผลิตภัณฑ์

Thermarest :

ที่นอน Thermarest ทุกอันรับประกันตลอดอายุการใช้งาน สำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต

ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามปรกติ หรือใช้งานผิดประเภท เช่นการถูกทิ่มตำจนมีรูรั่ว หรือการวางที่นอนที่ปิดวาล์วในที่ร้อนจนเกิดการบวมพอง

 

MSR :

อุปกรณ์ MSR รับประกัน 3 ปี สำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต

ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามปรกติ หรือใช้งานผิดประเภท เช่นการใช้เตากับเชื้อเพลิงที่ไม่เหมาะสม, เต๊นท์ที่ถูกทิ่มตำเป็นรูหรือขาดจากการใช้งาน

 

SealLine, Platypus :

อุปกรณ์จาก SeaLine และ Platypus ทุกชิ้น สำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต

ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามปรกติ หรือใช้งานผิดประเภท เช่นถุงกันน้ำที่ถูกทิ่มตำเป็นรูหรือละลายจากการเข้าใกล้ความร้อน

 

Asolo :

รองเท้า Asolo ทุกคู่ รับประกัน 2 ปี สำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต เช่นพื้นหลุดหรือ

ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทและการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น แช่น้ำทิ้งไว้จนขึ้นราหรือสุนัขกัดจนเสียหาย

Suunto: 

ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นนับจากวันที่ซื้อจากร้านค้าปลีก ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์คือสอง(2)ปี เว้นแต่ระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น ระยะเวลาการรับประกันสำหรับอุปกรณ์เสริมคือหน่ึง(1)ปี รวมถึงเซ็นเซอร์ไร้สายและเครื่องส่ง สญั ญาณ เครื่อองชาร์จ สายชาร์จแบตเตอรี่ สายรัด กำไลและสายนาฬิกา

 

Gregory: 

เป้และกระเป๋า Gregory ทุกใบรับประกันตลอดอายุการใช้งาน สำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต

ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน เช่นการถูกทิ่มตำจนมีรูรั่วฉีกขาด การสึกหรอจากการถูไถ ตะเข็บขาดจากการใช้งาน หรือการใส่ของมากเกินไป

 

WileyX

ทุกอันรับประกันตลอดชีพ สำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต (ยกเว้นเลนส์ Light Adjusting ที่มีอายุการรับประกัน 18 เดือน)

ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน เช่นเลนส์เป็นรอย, แว่นหักจากอุบัติเหตุ

 

Seahorse Case

ทุกอันรับประกันตลอดชีพ สำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมหากมีการดัดแปลงใดๆ

 

เรือ Mad River Canoe, Wilderness Systems, Perception, Dagger ทุกลำ

รับประกันตลอดชีพ สำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน เช่นการถูกทิ่มตำจนมีรูรั่วฉีกขาด หรือการสึกหรอจากการถูไถ

 

เต๊นท์ Catoma

ทุกใบรับประกัน 1 ปีจากวันที่ซื้อ สำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต

ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน เช่นการถูกทิ่มตำจนมีรูรั่วฉีกขาด หรือการสึกหรอจากการถูไถ

 

สินค้า Leatherman

การรับประกัน จะรับประกันทุกกรณี (เช่นทำใบมีด บิ่น หัก) เป็นเวลา 25 ปี โดยทางผู้แทนจำหน่ายจะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือ Refurbished ให้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ประกันไม่ครอบคลุมหากมีการถอดเครื่องมือออกเป็นชิ้นๆ หรือมีเจตนาทำให้เครื่องมือพัง

 

สินค้า LED Lenser

รับประกันเฉพาะสินค้าไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่ได้ (เช่น เปิดไม่ติด) เป็นเวลา 5 ปี โดยทางร้านจะทำการเปลี่ยนตัวใหม่หรือสลับเปลี่ยนอะไหล่จนใช้งานได้ตามปรกติ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงแบตเตอรี่เน่า การดัดแปลงสภาพ หรือแช่น้ำเป็นเวลานาน เลข Serial Number เลอะเลือนตรวจสอบไม่ได้ หรือไม่ทราบที่มา

 

สินค้า Princeton Tec

รับประกันเฉพาะสินค้าไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่ได้ (เช่น เปิดไม่ติด) เป็นเวลา 5 ปีสำหรับซีรีย์ Family และรับประกันตลอดการใช้งานสำหรับซีรีย์โปรเฟชั่นแนล โดยทางร้านจะทำการเปลี่ยนตัวใหม่หรือสลับเปลี่ยนอะไหล่จนใช้งานได้ตามปรกติ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงแบตเตอรี่เน่า หรือแช่น้ำเป็นเวลานาน

 

สินค้า Primus

รับประกันเป็นเวลา 1 ปี สำหรับการชำรุดที่เกิดจากวัสดุหรือการผลิต ทั้งนี้การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน เช่นตะเกียงบุบ โป๊ะแก้วแตก โดยทางร้านจะทำการเปลี่ยนตัวใหม่หรือสลับเปลี่ยนอะไหล่จนใช้งานได้ตามปรกติ

 

สินค้า Coleman

รับประกันเฉพาะสินค้าไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่ได้ (เช่นตะเกียง LED เปิดไม่ติด, เต็นท์รั่ว) เป็นเวลา 1 ปี โดยทางร้านจะทำการสลับเปลี่ยนอะไหล่จนใช้งานได้ตามปรกติ โดยทางร้านเปลี่ยนตัวใหม่ให้เฉพาะ กรณีที่ซื้อจากทางร้าน แล้วใช้งานตามฟังก์ชั่นไม่ได้ (ตะเกียงเปิดไม่ติด พัดลมเสียงดัง อุปกรณ์ไม่ครบ เสาเต็นท์หัก หรือสินค้า เฉพาะตัวที่อยู่ในแพ็คเกจที่ตรวจไม่ได้ มีตำหนิ)  ภายใน 7 วัน หรือทางร้านตกลงให้เปลี่ยนตัวใหม่เท่านั้น

 

สินค้า GSI

รับประกันเฉพาะสินค้าที่ไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่ได้ (เช่นฝาขวดนำ้กรอบแตก) เป็นเวลา 1 ปี โดยทางร้านจะทำการสลับเปลี่ยนอะไหล่จนใช้งานได้ตามปรกติ 

ทางร้านจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เฉพาะ กรณีที่ซื้อจากทางร้าน แล้วสินค้ามีตำหนิ (บุบ) ภายใน 7 วัน หรือ ทางร้านตกลงให้เปลี่ยนตัวใหม่เท่านั้น

 

สินค้า Firemaple

คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อไม่มีการรับประกันจากผู้ผลิต อย่างไรก็ตามทางร้านจะรับประกันในส่วนความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ภายใน ๗ วันหลังจากวันที่ซื้อ กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามจุดประสงค์หลักของสินค้าเท่านั้น จึงขอความกรุณาให้ลูกค้าตรวจสอบ และทดลองสินค้าก่อนทำการซื้อ 

ในกรณีที่สั่งของทางไปรณีย์ หากต้องการความมั่นใจ ทางร้านยินดีจะเป็นผู้แกะผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบว่าใช้งานได้จริง

 

สินค้า Goal zero

มีการรับประกันจากผู้ผลิตแตกต่างกันไปตามแต่ละผลัตภัณฑ์ ทางร้านจึงสามารถรับเคลมได้ตามเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างเท่านั้น โดยการรับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ในกรณีเนื่องจากการผลิต และการใช้งานที่ถูกประเภทเท่านั้น ห้ามเก็บสินค้าโดยไม่มีการประจุไฟเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ควรประจุไฟให้มีไฟในเครื่องไม่ต่ำกว่า ๔๐% หรือ แนะนำให้เสียบปลั๊กไว้ตลอด

แผงประจุไฟ boarder มีความแข็งแรงกว่า Nomad ควรให้เลือกค้าเลือกให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ควรเลือกใช้แผง Nomad เมื่อมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เป็นประจำ

เมื่อชุดแปลงไฟ หรือชุดจ่ายไฟเปียก หรือชื้น ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าว แห้งสนิทแล้วก่อนการใช้ครั้งต่อไป

 

ระยะเวลาการรับประกัน

1.สินค้าที่มีส่วนประกอบของ แบตตารี่ มีการรับประกัน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ซื้อ

2.สินค้าที่ไม่มีส่วนประกอบของแบตตารี่ รับประกัน ๑ ปี

 

สินค้าที่มีระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี

Nomad 7 ,nomad 13 ,  nomad 13.5 , nomad 20 , nomad 27 , boulder 15 , inverter Sherpa 50 , light a life , luna led light , guardian , 

 

สินค้าที่มีระยะเวลาการรับประกัน ๖ เดือน

Guide 10 ,bolt mobile kit , rock out  speaker , Sherpa 50 , rechargeable batteries aa aaa, yeti 400 , yeti 1250 , torch crank light , switch 8 ,yeti 150 , light house