Skip to content

ยากันแมลง

 • Original price 850.00 ฿ - Original price 850.00 ฿
  Original price
  850.00 ฿
  850.00 ฿ - 850.00 ฿
  Current price 850.00 ฿

  Thermacell 48 Hours Refill With Gas (R-4)

  Thermacell
  119 in stock

  Thermacell Refill 48 Hours (with Gas) R-4 แผ่น Refill พร้อมเเก๊ส สำหรับเครื่องไล่ยุง Thermacell รุ่น MR300  เครื่องไล่แมลง ป้องกันจากยุง คุ่น ริ้น...

  View full details
  Original price 850.00 ฿ - Original price 850.00 ฿
  Original price
  850.00 ฿
  850.00 ฿ - 850.00 ฿
  Current price 850.00 ฿
 • Original price 650.00 ฿ - Original price 650.00 ฿
  Original price
  650.00 ฿
  650.00 ฿ - 650.00 ฿
  Current price 650.00 ฿

  Thermacell 48 hours Refill

  Thermacell
  38 in stock

  Thermacell Refill สำหรับรุ่น Backpacker แผ่น Refill สำหรับเครื่องไล่ยุง Thermacell เครื่องไล่แมลง ป้องกันจากยุง คุ่น ริ้นดำ ริ้นน้ำเค็ม ริ้นฝอยทรา...

  View full details
  Original price 650.00 ฿ - Original price 650.00 ฿
  Original price
  650.00 ฿
  650.00 ฿ - 650.00 ฿
  Current price 650.00 ฿
 • Original price 1,590.00 ฿ - Original price 1,590.00 ฿
  Original price
  1,590.00 ฿
  1,590.00 ฿ - 1,590.00 ฿
  Current price 1,590.00 ฿

  Thermacell Backpacker

  Thermacell
  33 in stock

  Thermacell Backpacker เครื่องไล่ยุง เครื่องไล่แมลง ป้องกันจากยุง คุ่น ริ้นดำ ริ้นน้ำเค็ม ริ้นฝอยทราย บึ้ง และแมลงกัดต่อยอีกหลายชนิด ทดสอบแล้วใช้งาน...

  View full details
  Original price 1,590.00 ฿ - Original price 1,590.00 ฿
  Original price
  1,590.00 ฿
  1,590.00 ฿ - 1,590.00 ฿
  Current price 1,590.00 ฿
 • Original price 220.00 ฿ - Original price 220.00 ฿
  Original price
  220.00 ฿
  220.00 ฿ - 220.00 ฿
  Current price 220.00 ฿

  Thermacell 12 Hours Refill With Gas (R-1)

  Thermacell
  147 in stock

  Thermacell Refill 12 Hours (R-1) แผ่น Refill พร้อมเเก๊ส สำหรับเครื่องไล่ยุง Thermacell  เครื่องไล่แมลง ป้องกันจากยุง คุ่น ริ้นดำ ริ้นน้ำเค็ม ริ้นฝ...

  View full details
  Original price 220.00 ฿ - Original price 220.00 ฿
  Original price
  220.00 ฿
  220.00 ฿ - 220.00 ฿
  Current price 220.00 ฿
 • Original price 120.00 ฿ - Original price 120.00 ฿
  Original price
  120.00 ฿
  120.00 ฿ - 120.00 ฿
  Current price 120.00 ฿

  Wild Lives Insect Block Deet28 50ml

  Wild Lives
  109 in stock

  ผสม DEET 28 สารประสิทธิภาพสูงในการป้องกันยุง ยุงลาย ยุงก้นปล่อง แมลงต่างๆ และทาก ซึ่งมีปริมาณ DEET ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงยี่ห้ออื่นๆ ในตลาด...

  View full details
  Original price 120.00 ฿ - Original price 120.00 ฿
  Original price
  120.00 ฿
  120.00 ฿ - 120.00 ฿
  Current price 120.00 ฿
 • Original price 1,100.00 ฿ - Original price 1,100.00 ฿
  Original price
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Current price 1,100.00 ฿

  Thermacell Halo Mini

  Thermacell
  Only 2 left!

  Thermacell Halo Mini  เครื่องไล่ยุงแบบพกพา ช่วยไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างพื้นที่ป้องกันประมาณ 225 ตารางฟุต(4.5 เมตร X 4.5 เมตร) ง่ายต่...

  View full details
  Original price 1,100.00 ฿ - Original price 1,100.00 ฿
  Original price
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Current price 1,100.00 ฿
 • Original price 850.00 ฿ - Original price 850.00 ฿
  Original price
  850.00 ฿
  850.00 ฿ - 850.00 ฿
  Current price 850.00 ฿

  Thermacell MR150

  Thermacell
  Only 2 left!

  Thermacell MR เครื่องไล่ยุงแบบพกพา ช่วยไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างพื้นที่ป้องกันประมาณ 225 ตารางฟุต(4.5 เมตร X 4.5 เมตร) ง่ายต่อการพกพา...

  View full details
  Original price 850.00 ฿ - Original price 850.00 ฿
  Original price
  850.00 ฿
  850.00 ฿ - 850.00 ฿
  Current price 850.00 ฿
 • Original price 180.00 ฿ - Original price 180.00 ฿
  Original price
  180.00 ฿
  180.00 ฿ - 180.00 ฿
  Current price 180.00 ฿

  Wild Lives Insect Block Deet55 50ml

  Wild Lives
  Only 4 left!

  ผสมสารกันยุง DEET 55 เป็นสารประสิทธิภาพสูงในการป้องกันยุง ยุงลาย ยุงก้นปล่อง แมลงต่างๆ และทาก ซึ่งมีปริมาณ DEET สูงถึง 55% ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ...

  View full details
  Original price 180.00 ฿ - Original price 180.00 ฿
  Original price
  180.00 ฿
  180.00 ฿ - 180.00 ฿
  Current price 180.00 ฿
 • Original price 950.00 ฿ - Original price 950.00 ฿
  Original price
  950.00 ฿
  950.00 ฿ - 950.00 ฿
  Current price 950.00 ฿

  Thermacell Small Lantern MR-9S

  Thermacell
  Only 1 left!

  Original price 950.00 ฿ - Original price 950.00 ฿
  Original price
  950.00 ฿
  950.00 ฿ - 950.00 ฿
  Current price 950.00 ฿
 • Original price 55.00 ฿ - Original price 55.00 ฿
  Original price
  55.00 ฿
  55.00 ฿ - 55.00 ฿
  Current price 55.00 ฿

  Wild Lives Insect Block Deet28 25ml

  Wild Lives
  Out of stock

  ผสม DEET 28 สารประสิทธิภาพสูงในการป้องกันยุง ยุงลาย ยุงก้นปล่อง แมลงต่างๆ และทาก ซึ่งมีปริมาณ DEET ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงยี่ห้ออื่นๆ ในตลาด...

  View full details
  Original price 55.00 ฿ - Original price 55.00 ฿
  Original price
  55.00 ฿
  55.00 ฿ - 55.00 ฿
  Current price 55.00 ฿
  Sold out
 • Original price 1,100.00 ฿ - Original price 1,100.00 ฿
  Original price
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Current price 1,100.00 ฿

  Thermacell Patio Lantern MR-9W

  Thermacell
  Out of stock

  ใช้งานง่ายและป้องกันยุงที่ปราศจากกลิ่นและปราศจากควัน เป็นเวลาหลายชั่วโมงสูงถึง 15 ฟุตต่อตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องชาจไฟ ใช้งานได้โดยอิสระซึ่งเหมาะอย่างย...

  View full details
  Original price 1,100.00 ฿ - Original price 1,100.00 ฿
  Original price
  1,100.00 ฿
  1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
  Current price 1,100.00 ฿
  Sold out