Skip to content

อุปกรณ์เสริมเครื่องกรองน้ำ

Filters

฿
฿

Platypus Gravityworks Filter Cartridge

Original price 2,900.00 ฿ - Original price 2,900.00 ฿
Original price
2,900.00 ฿
2,900.00 ฿ - 2,900.00 ฿
Current price 2,900.00 ฿
Out of stock

ชุดไส้กรองสำรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำ Platypus GravityWorks  อายุการใช้งาน 1,500 ลิตร

Original price 2,900.00 ฿ - Original price 2,900.00 ฿
Original price
2,900.00 ฿
2,900.00 ฿ - 2,900.00 ฿
Current price 2,900.00 ฿
Sold out

Platypus Metabottle Replacement Filter

Original price 1,250.00 ฿ - Original price 1,250.00 ฿
Original price
1,250.00 ฿
1,250.00 ฿ - 1,250.00 ฿
Current price 1,250.00 ฿
6 in stock

ไส้กรอง สำหรับขวดกรองน้ำ Platypus Metabottle อายุการใช้งาน 1,000 ลิตร

Original price 1,250.00 ฿ - Original price 1,250.00 ฿
Original price
1,250.00 ฿
1,250.00 ฿ - 1,250.00 ฿
Current price 1,250.00 ฿

Platypus Gravityworks Carbon Element

Original price 1,200.00 ฿ - Original price 1,200.00 ฿
Original price
1,200.00 ฿
1,200.00 ฿ - 1,200.00 ฿
Current price 1,200.00 ฿
Only 1 left!

filter คาร์บอนสำหรับเครื่องกรองน้ำ Platypus GravityWorks อัพเกรด Platypus GravityWorks และปรับรสชาติของน้ำให้ดียิ่งขึ้นด้วย Platypus Carbon Elemen...

View full details
Original price 1,200.00 ฿ - Original price 1,200.00 ฿
Original price
1,200.00 ฿
1,200.00 ฿ - 1,200.00 ฿
Current price 1,200.00 ฿

MSR Miniworks Ceramic Filter Cartridge

Original price 2,200.00 ฿ - Original price 2,200.00 ฿
Original price
2,200.00 ฿
2,200.00 ฿ - 2,200.00 ฿
Current price 2,200.00 ฿
10 in stock

ไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ MSR MiniWorks EX อายุไส้กรอง 2,000 ลิตร

Original price 2,200.00 ฿ - Original price 2,200.00 ฿
Original price
2,200.00 ฿
2,200.00 ฿ - 2,200.00 ฿
Current price 2,200.00 ฿

MSR Miniworks Maintenance Kit

Original price 1,200.00 ฿ - Original price 1,200.00 ฿
Original price
1,200.00 ฿
1,200.00 ฿ - 1,200.00 ฿
Current price 1,200.00 ฿
Only 1 left!

ชุดชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับการดูแลเครื่องกรองน้ำ MSR MiniWorks มาพร้อมกล่องใส่ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ในชุดประกอบด้วน ชุด O-Ring ทั้งหมดและสารหล่อลื่...

View full details
Original price 1,200.00 ฿ - Original price 1,200.00 ฿
Original price
1,200.00 ฿
1,200.00 ฿ - 1,200.00 ฿
Current price 1,200.00 ฿

Platypus Gravityworks Replacement Reservoir Kit

Original price 1,650.00 ฿ - Original price 3,450.00 ฿
Original price
1,650.00 ฿ - 3,450.00 ฿
1,650.00 ฿ - 3,450.00 ฿
Current price 1,650.00 ฿
12 in stock

ชุดอะไหล่ถุงน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำ Platypus GravityWork

Original price 1,650.00 ฿ - Original price 3,450.00 ฿
Original price
1,650.00 ฿ - 3,450.00 ฿
1,650.00 ฿ - 3,450.00 ฿
Current price 1,650.00 ฿

Platypus Quickdraw Filter Cartridge

Original price 1,600.00 ฿ - Original price 1,600.00 ฿
Original price
1,600.00 ฿
1,600.00 ฿ - 1,600.00 ฿
Current price 1,600.00 ฿
6 in stock

ไส้กรองสำหรับ Platypus Quickdraw อายุไส้กรอง 1,000 ลิตร

Original price 1,600.00 ฿ - Original price 1,600.00 ฿
Original price
1,600.00 ฿
1,600.00 ฿ - 1,600.00 ฿
Current price 1,600.00 ฿

Platypus Gravityworks Hose Kit

Original price 1,100.00 ฿ - Original price 1,100.00 ฿
Original price
1,100.00 ฿
1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
Current price 1,100.00 ฿
Only 2 left!

ชุดอะไหล่ท่อต่อสำหรับเครื่องกรองน้ำ Platypus GravityWork

Original price 1,100.00 ฿ - Original price 1,100.00 ฿
Original price
1,100.00 ฿
1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
Current price 1,100.00 ฿

MSR Trailshot/Trail Base Replacement Cartridge

Original price 1,750.00 ฿ - Original price 1,750.00 ฿
Original price
1,750.00 ฿
1,750.00 ฿ - 1,750.00 ฿
Current price 1,750.00 ฿
Only 2 left!

ไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ MSR TrailShot และ Trail Base อายุไส้กรอง 1,500 ลิตร

Original price 1,750.00 ฿ - Original price 1,750.00 ฿
Original price
1,750.00 ฿
1,750.00 ฿ - 1,750.00 ฿
Current price 1,750.00 ฿

MSR Guardian Maintenance Kit

Original price 1,600.00 ฿ - Original price 1,600.00 ฿
Original price
1,600.00 ฿
1,600.00 ฿ - 1,600.00 ฿
Current price 1,600.00 ฿
Out of stock

ชุดชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับการดูแลเครื่องกรองน้ำ MSR Guardian มาพร้อมกล่องใส่ขนาดเล็ก พกพาสะดวก

Original price 1,600.00 ฿ - Original price 1,600.00 ฿
Original price
1,600.00 ฿
1,600.00 ฿ - 1,600.00 ฿
Current price 1,600.00 ฿
Sold out

MSR Hyperflow Replacement Cartridge

Original price 2,200.00 ฿ - Original price 2,200.00 ฿
Original price
2,200.00 ฿
2,200.00 ฿ - 2,200.00 ฿
Current price 2,200.00 ฿
8 in stock

ไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ MSR Hyperflow อายุไส้กรอง 1,000 ลิตร

Original price 2,200.00 ฿ - Original price 2,200.00 ฿
Original price
2,200.00 ฿
2,200.00 ฿ - 2,200.00 ฿
Current price 2,200.00 ฿

MSR Hyperflow Maintenance Kit

Original price 1,050.00 ฿ - Original price 1,050.00 ฿
Original price
1,050.00 ฿
1,050.00 ฿ - 1,050.00 ฿
Current price 1,050.00 ฿
Only 1 left!

ชุดชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับการดูแลเครื่องกรองน้ำ MSR HyperFlow มาพร้อมกล่องใส่ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ในชุดประกอบด้วน ชุด O-RIng ทั้งหมด Umbrella Val...

View full details
Original price 1,050.00 ฿ - Original price 1,050.00 ฿
Original price
1,050.00 ฿
1,050.00 ฿ - 1,050.00 ฿
Current price 1,050.00 ฿

MSR Guardian Replacement Cartridge

Original price 8,900.00 ฿ - Original price 8,900.00 ฿
Original price
8,900.00 ฿
8,900.00 ฿ - 8,900.00 ฿
Current price 8,900.00 ฿
Out of stock

ไส้กรองสำรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำ MSR Guardian Purifier อายุการใช้งาน 10,000 ลิตร

Original price 8,900.00 ฿ - Original price 8,900.00 ฿
Original price
8,900.00 ฿
8,900.00 ฿ - 8,900.00 ฿
Current price 8,900.00 ฿
Sold out

MSR Autoflow V2 Replacement Cartridge

Original price 2,950.00 ฿ - Original price 2,950.00 ฿
Original price
2,950.00 ฿
2,950.00 ฿ - 2,950.00 ฿
Current price 2,950.00 ฿
7 in stock

ไส้กรองสำรอง สำหรับเครื่องกรองน้ำ MSR Autoflow V2 และ MSR Autoflow XL อายุการใช้งาน 1,500 ลิตร

Original price 2,950.00 ฿ - Original price 2,950.00 ฿
Original price
2,950.00 ฿
2,950.00 ฿ - 2,950.00 ฿
Current price 2,950.00 ฿