Skip to content

ยากันแมลง

Filters

฿
฿

Thermacell 48 Hours Refill With Gas (R-4)

Original price 850.00 ฿ - Original price 850.00 ฿
Original price
850.00 ฿
850.00 ฿ - 850.00 ฿
Current price 850.00 ฿
65 in stock

Thermacell Refill 48 Hours (with Gas) R-4 แผ่น Refill พร้อมเเก๊ส สำหรับเครื่องไล่ยุง Thermacell รุ่น MR300  เครื่องไล่แมลง ป้องกันจากยุง คุ่น ริ้น...

View full details
Original price 850.00 ฿ - Original price 850.00 ฿
Original price
850.00 ฿
850.00 ฿ - 850.00 ฿
Current price 850.00 ฿

Thermacell 48 hours Refill

Original price 650.00 ฿ - Original price 650.00 ฿
Original price
650.00 ฿
650.00 ฿ - 650.00 ฿
Current price 650.00 ฿
53 in stock

Thermacell Refill สำหรับรุ่น Backpacker แผ่น Refill สำหรับเครื่องไล่ยุง Thermacell เครื่องไล่แมลง ป้องกันจากยุง คุ่น ริ้นดำ ริ้นน้ำเค็ม ริ้นฝอยทรา...

View full details
Original price 650.00 ฿ - Original price 650.00 ฿
Original price
650.00 ฿
650.00 ฿ - 650.00 ฿
Current price 650.00 ฿

Thermacell Backpacker

Original price 1,590.00 ฿ - Original price 1,590.00 ฿
Original price
1,590.00 ฿
1,590.00 ฿ - 1,590.00 ฿
Current price 1,590.00 ฿
12 in stock

Thermacell Backpacker เครื่องไล่ยุง เครื่องไล่แมลง ป้องกันจากยุง คุ่น ริ้นดำ ริ้นน้ำเค็ม ริ้นฝอยทราย บึ้ง และแมลงกัดต่อยอีกหลายชนิด ทดสอบแล้วใช้งาน...

View full details
Original price 1,590.00 ฿ - Original price 1,590.00 ฿
Original price
1,590.00 ฿
1,590.00 ฿ - 1,590.00 ฿
Current price 1,590.00 ฿

Thermacell 12 Hours Refill With Gas (R-1)

Original price 220.00 ฿ - Original price 220.00 ฿
Original price
220.00 ฿
220.00 ฿ - 220.00 ฿
Current price 220.00 ฿
144 in stock

Thermacell Refill 12 Hours (R-1) แผ่น Refill พร้อมเเก๊ส สำหรับเครื่องไล่ยุง Thermacell  เครื่องไล่แมลง ป้องกันจากยุง คุ่น ริ้นดำ ริ้นน้ำเค็ม ริ้นฝ...

View full details
Original price 220.00 ฿ - Original price 220.00 ฿
Original price
220.00 ฿
220.00 ฿ - 220.00 ฿
Current price 220.00 ฿

Wild Lives Insect Block Deet28 50ml

Original price 120.00 ฿ - Original price 120.00 ฿
Original price
120.00 ฿
120.00 ฿ - 120.00 ฿
Current price 120.00 ฿
151 in stock

ผสม DEET 28 สารประสิทธิภาพสูงในการป้องกันยุง ยุงลาย ยุงก้นปล่อง แมลงต่างๆ และทาก ซึ่งมีปริมาณ DEET ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงยี่ห้ออื่นๆ ในตลาด...

View full details
Original price 120.00 ฿ - Original price 120.00 ฿
Original price
120.00 ฿
120.00 ฿ - 120.00 ฿
Current price 120.00 ฿

Thermacell Halo Mini

Original price 1,100.00 ฿ - Original price 1,100.00 ฿
Original price
1,100.00 ฿
1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
Current price 1,100.00 ฿
Only 2 left!

Thermacell Halo Mini  เครื่องไล่ยุงแบบพกพา ช่วยไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างพื้นที่ป้องกันประมาณ 225 ตารางฟุต(4.5 เมตร X 4.5 เมตร) ง่ายต่...

View full details
Original price 1,100.00 ฿ - Original price 1,100.00 ฿
Original price
1,100.00 ฿
1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
Current price 1,100.00 ฿

Thermacell MR150

Original price 850.00 ฿ - Original price 850.00 ฿
Original price
850.00 ฿
850.00 ฿ - 850.00 ฿
Current price 850.00 ฿
Only 1 left!

Thermacell MR เครื่องไล่ยุงแบบพกพา ช่วยไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างพื้นที่ป้องกันประมาณ 225 ตารางฟุต(4.5 เมตร X 4.5 เมตร) ง่ายต่อการพกพา...

View full details
Original price 850.00 ฿ - Original price 850.00 ฿
Original price
850.00 ฿
850.00 ฿ - 850.00 ฿
Current price 850.00 ฿

Wild Lives Insect Block Deet55 50ml

Original price 180.00 ฿ - Original price 180.00 ฿
Original price
180.00 ฿
180.00 ฿ - 180.00 ฿
Current price 180.00 ฿
Only 4 left!

ผสมสารกันยุง DEET 55 เป็นสารประสิทธิภาพสูงในการป้องกันยุง ยุงลาย ยุงก้นปล่อง แมลงต่างๆ และทาก ซึ่งมีปริมาณ DEET สูงถึง 55% ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ...

View full details
Original price 180.00 ฿ - Original price 180.00 ฿
Original price
180.00 ฿
180.00 ฿ - 180.00 ฿
Current price 180.00 ฿

Thermacell Small Lantern MR-9S

Original price 950.00 ฿ - Original price 950.00 ฿
Original price
950.00 ฿
950.00 ฿ - 950.00 ฿
Current price 950.00 ฿
Only 2 left!

Original price 950.00 ฿ - Original price 950.00 ฿
Original price
950.00 ฿
950.00 ฿ - 950.00 ฿
Current price 950.00 ฿

Wild Lives Insect Block Deet28 25ml

Original price 55.00 ฿ - Original price 55.00 ฿
Original price
55.00 ฿
55.00 ฿ - 55.00 ฿
Current price 55.00 ฿
Out of stock

ผสม DEET 28 สารประสิทธิภาพสูงในการป้องกันยุง ยุงลาย ยุงก้นปล่อง แมลงต่างๆ และทาก ซึ่งมีปริมาณ DEET ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงยี่ห้ออื่นๆ ในตลาด...

View full details
Original price 55.00 ฿ - Original price 55.00 ฿
Original price
55.00 ฿
55.00 ฿ - 55.00 ฿
Current price 55.00 ฿
Sold out

Thermacell Patio Lantern MR-9W

Original price 1,100.00 ฿ - Original price 1,100.00 ฿
Original price
1,100.00 ฿
1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
Current price 1,100.00 ฿
Only 5 left!

ใช้งานง่ายและป้องกันยุงที่ปราศจากกลิ่นและปราศจากควัน เป็นเวลาหลายชั่วโมงสูงถึง 15 ฟุตต่อตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องชาจไฟ ใช้งานได้โดยอิสระซึ่งเหมาะอย่างย...

View full details
Original price 1,100.00 ฿ - Original price 1,100.00 ฿
Original price
1,100.00 ฿
1,100.00 ฿ - 1,100.00 ฿
Current price 1,100.00 ฿