Skip to content

Chaco Size Chart

วิธีการวัดขนาดเท้า
  1. วางเท้าลงบนกระดาษ 
  2. จับปากกาตั้งฉากกับพื้นแล้ววาดตามรูปเท้า
  3. วัดส่วนที่ยาวที่สุด และ กว้างที่สุดของเท้า หน่วยเป็น เซนติเมตร (เพื่อความแม่นยำควรวัดทั้ง 2 ข้าง)

วิธีปรับ Z/1

 

วิธีปรับ Z/2

 

วิธีปรับสายหลังการใช้งาน