Skip to content
ecom-edit-image-ELdtKmkCQkhultafors-brand.jpg

การเปลี่ยนด้ามขวาน

หากขวานแตก มักเกิดจากด้ามขวานที่เสียหาย ด้ามคุณภาพต่ำหรือเสียหายเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม หากหัวขวานยังคงอยู่ในสภาพดี คุณสามารถนำขวานกลับมาใช้งานใหม่ได้โดยการติดตั้งด้ามใหม่
ขั้นตอนการเปลี่ยนด้ามขวาน

เมื่อคุณต้องการติดตั้งด้ามใหม่ให้กับขวานของคุณ มีข้อสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ ด้ามต้องแห้งสนิท หากด้ามยังไม่แห้งและมาแห้งหลังจากที่ติดตั้งหัวขวานแล้ว หัวขวานอาจหลวมได้ เรื่องนี้ยังใช้กับลิ่มไม้ด้วยหากคุณใช้ลิ่มไม้ในการติดตั้งด้ามใหม่

ขั้นตอนการติดตั้งด้ามใหม่ให้ขวาน

1. ตัดด้ามเดิม: ตัดด้ามที่มีอยู่เดิมให้อยู่ต่ำกว่าหัวขวานเล็กน้อย 
2. เจาะรู: เจาะรูหลายๆ รูในตาของหัวขวาน 
3. นำเศษด้ามออก: ใช้ค้อนเคาะเศษด้ามที่เหลืออยู่ให้ออก และทำความสะอาดตาของหัวขวาน 
4. ติดตั้งหัวขวานใหม่: กดและเคาะหัวขวานให้เข้ากับด้ามใหม่ให้แน่นหนา แต่ระวังอย่าให้ด้ามแตก หลังจากนั้นตัดส่วนที่เกินออก 
5. ติดตั้งลิ่มเหล็ก: ใส่ลิ่มเหล็กเพื่อให้ปลายด้ามเติมเต็มช่องว่างในตาขวาน ถ้าลิ่มเหล็กไม่เพียงพอ ควรติดตั้งลิ่มไม้ก่อนลิ่มเหล็ก คุณสามารถทำลิ่มไม้ได้โดยการตัดจากไม้แข็งที่แห้ง ใช้สิ่วแยกปลายด้ามออก ทากาวไม้แล้วเคาะลิ่มไม้เข้าไป หลังจากนั้นตัดส่วนที่เกินออก 
6. เคาะลิ่มเหล็ก: เคาะลิ่มเหล็กเพื่อให้ลิ่มไม้ล็อกเข้าที่ จากนั้นทาน้ำมันที่ปลายด้ามเพื่อป้องกันความชื้น 

ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนด้ามขวานและทำให้ขวานกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
1654164414-axes_illustration_guide