Skip to content

Wiley X Nerve

by Wiley X
SKU 27635
Sold out
Original price 3,100.00 ฿ - Original price 3,100.00 ฿
Original price
3,100.00 ฿
3,100.00 ฿ - 3,100.00 ฿
Current price 3,100.00 ฿

ลงทะเบียนและสั่งซื้อรับ Rewards 3100 คะแนน

แว่นตาที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพการใช้งาน ปกป้องดวงตาคุณด้วยคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานกองทัพสหรัฐที่จะเป็นแว่นตาสำหรับหน่วยรบ

  • แว่น Tactical ที่ได้มาตรฐาน GL-PD 10-12 MCEP STANDARD, และเกินมาตรฐาน MIL-PRF-31013 BALLISTIC STANDARD ของกองทัพสหรัฐ
  • ผ่านมาตรฐานการกระแทก ANSI Z87.1-2003 HIGH IMPACT
  • กัน UV 100%

best-seller : No

product-weight : 0.3

weight : 0.500000

ขนาดหน้าที่เหมาะสม : L;M

มาตรฐานที่ผ่าน : ANSI;Mil-Spec

เปลี่ยนเลนส์ได้ : No

ใส่เลนส์สายตาได้ : No

ค่าส่ง : 40 บาท